LIFE-counseling

LIFE-counseling in deRetraite

Als iemand vastzit in het gewone dagelijks leven of in werkomstandigheden en uit zichzelf niet bij oplossingen kan komen, dan biedt LIFE-counseling in deRetraite een goede uitweg.

LIFE-counseling in deRetraite helpt op een zeer praktische manier helder inzicht te krijgen in de eigen algehele situatie en legt zowel valkuilen als sterke kanten van de persoonlijkheid bloot. Men wordt zich bewust van de noodzakelijke veranderingen en vindt constructief wegen naar een andere aanpak. Er zijn oefeningen om in het dagelijks leven dingen los te laten of juist veranderingen aan te gaan.

Levensvragen kunnen ontstaan wanneer er zich in de dagelijkse realiteit veranderingen voordoen waarop je niet bedacht bent en waarvoor je (nog) geen nieuwe weg hebt gevonden. Er zijn psycho-sociale uitdagingen die om oplossing en/of acceptatie vragen, zoals aanhoudende stress in werk- of privérelaties, onvoldoende eigenwaarde of zelfvertrouwen, belastende automatische vecht- of vluchtreacties. Of meer ingrijpend: verlies van een dierbare, verandering van verantwoordelijkheden in het werk, omgaan met ziekte, verhuizing, trauma, burn-out-klachten, (echt)scheiding, langdurende gevoelens van zinloosheid of eenzaamheid, …. . Dit vraagt om tijd en aandacht voor jezelf, om je opnieuw te leren verhouden tot de nieuwe omstandigheden.

Deze focus-op-jezelf heeft het grootste effect wanneer je enige dagen onder begeleiding volledig op jezelf gericht kunt zijn.
Hanny van Putten is gecertificeerd counselor/coach/trainer en biedt in B&B deRetraite de mogelijkheid, om volledig verzorgd, drie dagen + twee overnachtingen afstand te nemen van je dagelijkse gewoonten om nieuw licht te werpen op je ‘situatie’.
Hanny werkt met probleem oplossende gerichtheid en heeft de expertise om, vanuit een holistische levensvisie, knelpunten en blinde vlekken te helpen blootleggen, opdat je vanuit eigen verantwoordelijkheid nieuwe keuzes wilt en kunt maken.
Na deze dagen kun je op effectieve wijze je ‘situatie’ vanuit je nieuwe visie aanpakken.

Wil je weten hoe deze begeleidingsvorm specifiek voor jou van betekenis kan zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Deze begeleidingsmogelijkheid kan in voorkomende gevallen door de werkgever geheel of gedeeltelijk worden gefaciliteerd. 

Over de financiële investering vind je hier informatie.